Home Diensten IronCAD Portfolio Projecten Informatie Contact
Ontwerp en advies Een goed ontwerp is de beste start voor een mooi eindresultaat. Voor een goed ontwerp en advies is de aanpak als volgt: Tijdens een kennismakingsgesprek worden de wensen en ideeën van u als opdrachtgever geïnventariseerd. Vervolgens werken we een schetsontwerp uit. Naar aanleiding van dit ontwerp wordt er een indicatie gemaakt van de te verwachten kosten. Indien akkoord worden er afspraken gemaakt over het vervolgtraject en de vergoedingen. Het ontwerp zal hierna worden uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp waarbij de keuze van het materiaal, meubilair en het maatwerk wordt bepaald. Na bespreking van het voorlopig ontwerp en het vaststellen van definitieve keuze m.b.t. materiaal, meubels en maatwerk, zullen de aanpassingen worden verwerkt en ontstaat er een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt gepresenteerd in een fotorealistiche visualisatie. Indien wij de realisatie van het project voor u gaan verzorgen, zal er een offerte worden gemaakt en een leveringsdatum worden besproken. Tijdens de oplevering wordt het resultaat met u bekeken en beoordeeld en indien nodig worden er afspraken gemaakt over eventuele opleverpunten.
Foto na realisatie 3D visualisatie Schetsontwerp terug naar diensten